Accreditatievoorwaarden Nascholing

De door het register geaccrediteerde nascholingstrajecten staan online met de daar aan toegekende punten. Hieronder valt bij voorbaat het gehele nascholingsaanbod van de door de Zendende Instantie van de denominatie erkende (ambts)opleiding(en). De toekenning van punten blijft echter onder verantwoordelijkheid van de RGVZO (de RAC).

Andere instellingen moeten zich laten accrediteren of bepaalde nascholingstrajecten ter accreditatie aanbieden aan de RGVZO met het aanvraagformulier accreditatie nascholing. U kunt de competentieprofielen op deze website hiervoor raadplegen. Het deelnemen aan een cursus of trainingsactiviteit dient door de aanbiedende instellingen te worden afgesloten met een certificaat van deelname. 

Stroomschema voor het behandelen van aanvragen RGVZO

 

Toelichting

1. Aanvragen worden ingediend bij de directeur van de RGVZO. De accreditatieaanvraag van nascholing die in-company wordt georganiseerd en/of aangeboden, wordt door de staal (defensie) of de adjunct (justitie) ingediend. Alle overige accreditatieaanvragen van nascholing worden door de aanbieders van het nascholingsaanbod ingediend of door (aspirant) cursist die de scholing volgt of wenst te volgen.

2, 3 en 4. De directeur toetst ten aanzien van iedere aanvraag of die volledig en voldoende is ingevuld. Als dat het geval is dan stuurt hij de aanvraag naar de Registratie en accreditatiecommissie (RAC).

5. De RAC beoordeelt alle ingekomen aanvragen. De RAC streeft ernaar om aanvragen binnen twee maanden te beoordelen. Wanneer een beoordeling meer tijd vraagt dan wordt de aanvrager daarover door de directeur geïnformeerd.

6, 7 en 8. De RAC deelt haar besluiten aan de directeur mee. Een afwijzing van een aanvraag wordt inhoudelijk gemotiveerd. De directeur informeert de aanvrager over het besluit.

9. Ten aanzien van de aanvragen die positief worden beoordeeld informeert de directeur de aanvrager. Hij plaatst het besluit tevens op de website van de RGVZO. Vanaf dat moment kunnen deelnemers aan het nascholingsaanbod hun deelname registreren.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates