Accreditatievoorwaarden Intervisie

Intervisie is verplicht in elke vijfjaarlijkse registratieperiode en levert 10 punten op. Een intervisietraject omvat tenminste 10 bijeenkomsten. De intervisiegroep wordt vooraf ter accreditatie voorgedragen aan de RGVZO. Intervisie is regelmatige onderlinge reflectie over de eigen beroepspraktijk aan de hand van een (wetenschappelijke) intervisiemethodiek.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates