Registratieproces

Bij de oprichting van het register worden alle bij de diensten werkzame geestelijk verzorgers  ingeschreven. De Zendende Instantie en de Overheid hebben criteria waaraan een kandidaat moet voldoen om als geestelijk verzorger aangenomen te worden. Startende geestelijk verzorgers krijgen eerst een voorlopige registratie  (maximaal 3 jaar; bij Defensie doorgaans twee jaar) waarin zij een traject volgen om zich verder te bekwamen als geestelijk verzorger voor het specifieke werkveld waar zij gaan werken. In deze periode ontvangen zij een vorm van coaching/mentoraat. Deels is dit een standaardprogramma, maar de accreditatiecommissie kan bij een deficiënte vooropleiding en/of beroepsvorming aanvullende eisen stellen. Na positieve evaluatie door de werkgever krijgt hij/zij na die periode een volwaardige status als geestelijk verzorger in het register. De termijn van registratie als geestelijk verzorger met voorlopige status telt mee voor de herregistratietermijn.

Royeren geregistreerden

Een geregistreerde kan geroyeerd worden indien hij of zij niet voldoet aan de gestelde eisen voor (her)registratie of indien de zending wordt ingetrokken vanwege een andere reden. Het bestuur besluit tot royement uit het register.

Voorwaarden inschrijving geestelijk verzorgers:

Inschrijving in het register van RGVZO geschiedt onder de volgende voorwaarden:

U bent in dienst van of verricht  gedurende langere periode werkzaamheden als geestelijk verzorger (met zending) voor een bij de RGVZO aangesloten denominatie van de geestelijke verzorging bij het ministerie van justitie of defensie. 

U bent bereid om te voldoen aan de registervoorwaarden zoals die door het stichtingsbestuur zijn geformuleerd.

Om opgenomen te blijven in het register moeten in een periode van vijf jaar minimaal 80 punten (voor een parttimer 60 punten) worden behaald door middel van deskundigheidsbevordering en beroepsontwikkeling, waarvan minimaal 60 punten (parttimer 50) te behalen zijn via de verplichte onderdelen en maximaal 20 punten (parttimer 10) via de facultatieve onderdelen. 

dienstverband    verplichte punten    facultatieve punten

fulltime                        60                              20

parttime                      50                               10

 

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates