Accreditatievoorwaarden Supervisoren

Supervisie wordt gevolgd bij door de RGVZO erkende supervisoren. Een supervisietraject is iedere tien jaar verplicht.

Voor erkenning in aanmerking komen supervisoren die geregistreerd zijn bij de Raad voor Klinische Pastorale Vorming en Pastorale Supervisie als pastoraal supervisor, bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) of die door een door het bestuur van de RGVZO erkend traject tot supervisor / begeleider hebben gevolgd. De RAC beheert de lijst van erkende supervisoren.

Een supervisietraject telt minimaal 10 sessies en de geestelijk verzorger krijgt er 20 punten voor. Na een  afgeronde supervisie verstrekt de supervisor een verklaring van deelname met voldoende gevolg. Geestelijk verzorgers die dat wensen, nemen vooraf contact op met hun hoofd van dienst op of er mogelijkheden zijn voor tegemoetkoming in de kosten van de supervisie.

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates