• Home
  • Beroepsverdieping

Accreditatievoorwaarden Beroepsverdieping

Spirituele vorming/beroepsverdieping behelst een aaneengesloten vormingsperiode (zoals een bezinningsweek/retraite, of (meerdaagse) bijeenkomsten van de dienst geestelijke verzorging met een inhoudelijk verdiepend karakter). Erkenning voor een dergelijke activiteit kan bij de RAC worden aangevraagd.

Een op eigen initiatief gevolgde retraite of beroeps-verdiepend traject gericht op de eigen levensbeschouwing en spiritualiteit kan voor accreditatie voorgelegd worden aan de RGVZO. Deelname dient door de aanbiedende instelling te worden afgesloten met een certificaat/bewijs van deelname/verblijf.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates