Register voor Geestelijk Verzorgers met Zending bij de Overheid (RGVZO)

Dit register wordt opgericht als een kwaliteitsregister voor Geestelijk Verzorgers in Overheidsdienst - de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Defensie - die werkzaam zijn met een zending (van hun Zendende Instantie). Doelstelling is het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening van geestelijk verzorgers volgens de criteria van de Zendende Instantie, waaronder erkende professionele standaarden.

Inloggen

Heeft u al inloggegevens, dan kunt u hier inloggen



Inloggen

Aanmelden

Om u te registreren in het register vult u het aanmeldformulier in. Nadat uw aanmelding is verwerkt krijgt u toegang tot het online kwaliteitsregister.

Registreren

Om geregistreerd te worden dient u aan een aantal initiële eisen te voldoen en een aanstelling te hebben als Geestelijk Verzorger bij Justitie of de Krijgsmacht.

Herregistreren

Iedere 5 jaar vindt een herregistratie plaats. Herregistreren is noodzakelijk om het ambt te kunnen blijven uitoefenen. Door deelname aan een aantal activiteiten kan worden aangetoond dat men bekwaam blijft voor het uitoefenen van het ambt.

Register van start!

Het Register voor Geestelijk Verzorgers met Zending bij de Overheid (RGVZO) is van start gegaan en de eerste geregistreerden zijn inmiddels opgenomen. Vanaf 1 januari 2015 start de herregistratieperiode. Wilt u weten waar u aan moet voldoen om voldoende punten te behalen in deze periode, kijk dan bij de herregistratieverplichtingen.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates